Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

Politiker får en känga
30 Mar 2017

Politiker får en känga

Kritik mot bristande engagemang från Gnosjö kommun. Handikappoolen i Gnosjö är kritiska till Gnos...
FIA coachar funktionshindrade ut i arbetslivet
20 Mar 2017

FIA coachar funktionshindrade ut i arbetslivet

"Andelen egenförsörjande personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län har ökat med 25 procent ...
Kurs om tillgänglighet
1 Mar 2017

Kurs om tillgänglighet

HSO Jönköpings län arrangerar en kurs om tillgänglighet. Kursen vänder sig till dig som är knuten ti...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice