Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

CHURCHILL VAR INTE HELLER KLOK – om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning
3 Okt

CHURCHILL VAR INTE HELLER KLOK – om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

17 oktober kl. 18.00 på Spira I utbildningspjäsen Churchill var inte heller klok får vi följa tre u...
Besök på länets KRF-möten
7 Sep

Besök på länets KRF-möten

HSO ska besöka de kommunala funktionshinderråden i länet under hösten för att utveckla kommunikation...
HSO har bytt namn till Funktionsrätt Sverige
14 Aug

HSO har bytt namn till Funktionsrätt Sverige

HSO Jönköpings län har beslutat att följa riksförbundets linje (http://funktionsratt.se/), och byta ...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice