Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemen...

Läs mer

Nyheter

Min Gröna plats
22 Feb

Min Gröna plats

ENKÄTEN ”GRÖNA PLATSER FÖR ALLA” vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning (el...
Rikskonvent om tillgänglighet
9 Feb

Rikskonvent om tillgänglighet

Igår var Johan och Paulina från HSO, i Linköping på kurs om tillgänglighet. Det var en intressant da...
Förre Vänsterledaren Lars Ohly  lämnar sin post som ordförande för Funktionsrätt Sverige
1 Feb

Förre Vänsterledaren Lars Ohly lämnar sin post som ordförande för Funktionsrätt Sverige

Efter en omröstning har organisationen kommit fram till att det inte längre finns något förtroende f...
Upp