Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemen...

Läs mer

Nyheter

Tillgänglighetsguide
16 Mar

Tillgänglighetsguide

I samarbete med HSO Jönköpings län har Jönköpings kommun tagit fram en tillgänglighetsguide. Vi h...
Min Gröna plats
22 Feb

Min Gröna plats

ENKÄTEN ”GRÖNA PLATSER FÖR ALLA” vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning (el...
Rikskonvent om tillgänglighet
9 Feb

Rikskonvent om tillgänglighet

Igår var Johan och Paulina från HSO, i Linköping på kurs om tillgänglighet. Det var en intressant da...
Upp