Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

Kurs om tillgänglighet
1 Mar 2017

Kurs om tillgänglighet

HSO Jönköpings län arrangerar en kurs om tillgänglighet. Kursen vänder sig till dig som är knuten ti...
Har du aktivitets- eller sjukersättning?
9 Jan 2016

Har du aktivitets- eller sjukersättning?

På torsdag och fredag (12/1 och 13/1.) håller HSO i Jönköpings län information om vårt projekt SISU ...
God Jul och Gott Nytt År!
21 Dec 2016

God Jul och Gott Nytt År!

Personalen på HSO vill önska er en god jul och ett gott nytt år! Vi tackar er för det gångna året o...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice