Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

Nyhetsbevakningen om manifestationen 3 december
5 Dec 2016

Nyhetsbevakningen om manifestationen 3 december

Lördagen den 3 december genomförde HSO Jönköpings län tillsammans med FUB Jönköping och VIMPA en man...
Inbjudan till manifestation 3 december
24 Nov 2016

Inbjudan till manifestation 3 december

HSO Jönköpings län, FUB Jönköping och VIMPA bjuder in till ett demonstrationståg den 3 december, med...
SiSu-projektet till Vetlanda!
24 Nov 2016

SiSu-projektet till Vetlanda!

Under våren 2017 genomför HSO ekonomiutbildningen ”Små inkomster Stora utgifter” på Folket Hus i...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice