Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar Målet för funktionshinderspoli...

Läs mer

Nyheter

Semestertider
30 Jun 2016

Semestertider

Nu är det semestertider på många håll i landet, så även här på HSO. Kansliet håller stängt veckor...
Info-folder om SoL och LSS
9 Jun 2016

Info-folder om SoL och LSS

Studenter från Hälsohögskolan i Jönköping tagit fram en informationsbroschyr om Socialtjänstlagen (S...
Hjultorget
25 May 2016

Hjultorget

Den 24 maj besökte HSO län Hjultorget på Kistamässan. Ett myller av utställare, besökare och profess...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice