Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar Målet för funktionshinderspoli...

Läs mer

Nyheter

Hjultorget
25 May 2016

Hjultorget

Den 24 maj besökte HSO län Hjultorget på Kistamässan. Ett myller av utställare, besökare och profess...
Invigning av Romanöleden
17 May 2016

Invigning av Romanöleden

På torsdag den 19 maj kl 17.00 är det invigning av Romanöleden i Tranås kommun. Kl 17.00. Samling...
Kompetensutveckla din Vårdcentral
11 May 2016

Kompetensutveckla din Vårdcentral

HSO Jönköpings län har fått stöd från Socialstyrelsen att genomföra satsningen ”Patientcentrerin...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice