Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

Funk i 4D föreläsningar och stand-up
2 May 2017

Funk i 4D föreläsningar och stand-up

Den 23-24 maj kommer projektet Funk i 4D arrangeras i Jönköping. Det kommer bli föreläsningar inom f...
Ny tillgänglighetsguide på gång i Jönköping
27 Apr 2017

Ny tillgänglighetsguide på gång i Jönköping

Under våren och framåt har HSO Jönköpings län och Stadsbyggnadskontoret på Jönköpings kommun ett avt...
Politiker får en känga
30 Mar 2017

Politiker får en känga

Kritik mot bristande engagemang från Gnosjö kommun. Handikappoolen i Gnosjö är kritiska till Gnos...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice