Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar Målet för funktionshinderspoli...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

Begreppet funktionsrätt
20 Oct 2016

Begreppet funktionsrätt

Den 18 maj 2017 byter Handikappförbunden namn till Funktionsrätt Sverige. Detta innebär också att de...
Länskonferens i Solna
19 Oct 2016

Länskonferens i Solna

Igår var det länskonferens i Solna. De flesta länen fanns representerade med deltagare som antingen ...
Myndigheten för Delaktighet kommer till Barnarpsgatan!
14 Oct 2016

Myndigheten för Delaktighet kommer till Barnarpsgatan!

Den 9 november kl. 18.30 får HSO Jönköpings län besök av Myndigheten För Delaktighet- och möjlig...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice