Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemenskap med mångfald som grund ...

Läs mer

Nyheter från HSO Län

HSO har bytt namn till Funktionsrätt Sverige
14 Aug

HSO har bytt namn till Funktionsrätt Sverige

HSO Jönköpings län har beslutat att följa riksförbundets linje (http://funktionsratt.se/), och byta ...
Temamöte på Barnarpsgatan ”Din historia- om kommunikation och berättande”
14 Aug

Temamöte på Barnarpsgatan ”Din historia- om kommunikation och berättande”

Hans Sjöberg, dramatiker och regissör berättar om hur du förmedlar en berättelse, och hur du väc...
Tillgänglighetsinventering av Dumme Mosse
8 Aug

Tillgänglighetsinventering av Dumme Mosse

HSO i Jönköpings län har fått uppdraget av Jönköpings kommun att tillgänglighetsinventera en led i D...

Skolinformation

Tillgänglighetsinventera

Föreningsservice