Ett samhälle för alla

Ett samhälle för alla

HSO i Jönköpings län (Handikappföreningarna) är paraplyorganisationen för de föreningar i länet som arbetar för personer med funktionsnedsättning. Vi är ett stort antal funktionshindersföreningar som slutit oss samman för att agera i samlad kraft. Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Målet för funktionshinderspolitiken är: en samhällsgemen...

Läs mer

Nyheter

SISU till Nässjö!
5 Dec

SISU till Nässjö!

I vår erbjuder HSO AA-projektet Små Inkomster Stora Utgifter till Nässjöborna. En föreläsningsserie ...
Tillgänglighetsinventeringar Vätterhem
4 Dec

Tillgänglighetsinventeringar Vätterhem

Under vecka 47 utförde HSO Jönköpings län tillgänglighetsinventeringar av Vätterhems alla lokalkonto...
Tankesmedjan för friluftsliv 2017
17 Nov

Tankesmedjan för friluftsliv 2017

Den 16 november var det Länsstyrelsens årliga tankesmedja för friluftsliv här i länet. Årets tema va...
Upp